Политика за поверителност

Политика за поверителност

/privacy policy/

 

Дата: 01. 10. 2020 г.

 

Обща информация

Добре дошли на https://eastaccelerator.com/ („Уебсайта/Уебсайтът”), който се оперира от Фондация „Източен Акселератор“ („ние“, “нас”, „нашата“ или „Фондацията”). Ние вземаме присърце поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни и настоящата Политика за поверителност има за цел да разясни събирането и използването на лични данни и информация, които получаваме от Вас като потребители на Уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation) и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни. Политиката съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие с действащото в България законодателство в областта на защита на личните данни. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е напълно доброволно. 

 

Събиране, обработване и съхраняване на лични данни

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме. Когато използвате този Уебсайт, от Вас може да се изисква да предоставите определена лична информация. Личната информацията може да включва Вашето име, електронен адрес (имейл), телефон за контакт, населено място. Вие можете да разглеждате нашата интернет страница, без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато искате да се регистрирате или да отправите запитване до нас, е необходимо да получим вашите лични данни (име, електронен адрес, телефон за контакт, населено място), за да можем да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим поисканата информация. В този случай е необходимо да получим Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни.

Фондацията е администратор на лични данни и като такъв събира, обработва и съхранява лични данни на следните основания:

– изпълнение на задълженията по сключен договор;

– изрично получено съгласие от Вас;

– за целите на провеждане на обучения.

Ние съхраняваме личните Ви данни само за сроковете, необходими за конкретната цел, за която са събрани или за срока, указан или разрешен от приложимото законодателство. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Фондацията се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. При отпадане на необходимостта от съхранението им, Фондацията ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне личните Ви данни.

Фондацията самостоятелно събира и обработва предоставените от Вас лични данни. Те ще бъдат предоставяни на трети лица само в случаите, предвидени в закон. Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България. Фондацията не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

 

Употребата на услугите от деца

Една от основните цели на Фондацията е да се предоставят образователни възможности и равноправен шанс на всички, които искат да учат. Поради тази причина за обученията във Фондацията няма възрастови ограничения за целта на достъп до обучителните ни услуги. Съобразно условията по Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) допълнително, Вие трябва да имате нужната навършена възраст, за да дадете съгласието си за обработка на лични данни. Ако Вие сте под 16 години и желаете да ползвате нашите услуги, моля имайте предвид, че обработването на лични данни е законосъобразно само ако и доколкото такова съгласие е дадено писмено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Получатели на лични данни

Ние можем да предоставим Вашите лични данни на (1) изпълнители / доставчици на услуги на Фондацията за целите на поддържането, подобряването и оптимизирането на Уебсайта; (2) трети лица, когато това се изисква от закона. Тези лица са законово или договорно задължени да защитават поверителността и сигурността на Вашите лични данни.

 

Вашите права за защита на личните Ви данни

 

Право да бъдете информирани

Фондацията публикува тази Политика, за да Ви информира за начина, по който обработва личните Ви данни като се стараем да бъдем прозрачни при обработването на личните Ви данни.

 

Право на достъп

Вие имате право на достъп до Вашите лични данни. Моля, свържете се с нас на долупосочените координати за контакт, ако желаете да получите достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас.

 

Право на коригиране

Ако информацията, която съхраняваме за Вас, е неточна или непълна, имате право да поискате от нас да я коригираме. Ако тази информация е била разкрита на трето лице, тогава ние трябва да поискаме от него също да я коригира. Моля, свържете се с нас, ако искате да коригираме личните Ви данни.

 

Право на изтриване

Ако желаете да изтрием всички лични данни, които сте ни предоставили и нямаме законово основание да продължим да ги обработваме и съхраняваме, по Ваше искане можем да ги изтрием.

 

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни. Това означава, че Вие ни разрешавате да съхраняваме личните Ви данни, но не и да ги използваме. Ние ще съхраняваме толкова данни, колкото е необходимо, за да уважим искането Ви за в бъдеще. Ако желаете обработването на личните Ви данни да бъде ограничено, моля свържете се с нас.

 

Право на преносимост на данните

Ще Ви позволим да получите и използвате повторно Вашите лични данни за собствена нужда по безопасен и сигурен начин, без това да засяга използваемостта на данните. Това право важи само за лични данни, които сте ни предоставили и съхраняваме с Ваше съгласие или за целите на изпълнение на договор между нас.

 

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработката на личните Ви данни за определени цели, напр. за маркетингови цели. Ако желаете да възразите, моля свържете се с нас.

 

Право на оттегляне на съгласието

Ако сте дали съгласието си да използваме Вашите данни, но по- късно сте променили решението си, имате право да оттеглите даденото съгласие по всяко време. Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на Вашите лични данни въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

 

Право на жалба до надзорен орган / правна защита

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако считате, че не сме отговорили на исканията Ви за разрешаване на проблем.

 

 

Изменение на настоящата Политика за поверителност

Тази Политика влиза в сила от датата, посочена най-горе в нея, и ще бъде валидна до приемането на евентуални промени в бъдеще, които ще се прилагат веднага след публикуването им на Уебсайта.

Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме настоящата Политика за поверителност по всяко време, като препоръчваме периодично да следите за такива актуализации. Всяко използване на Уебсайта ни след публикуване на съответните промени в Политиката за поверителност означава, че Вие приемате / потвърждавате тези промени.

Ако промените в настоящата Политика са съществени, ние ще Ви уведомим за тях или на имейла, който сте ни предоставили, или чрез публикация на Уебсайта.

 

„Бисквити“ (“Cookies”)

За да улесним използването на нашата интернет страница, Фондацията има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. Те са малки текстови файлове, съдържащи незначителни количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към отворената от Вас наша интернет страница при всяко следващо посещение, като помага на уебсайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността).

 

Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели за подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. Срокът за съхранение на бисквитките е 5 години съгласно международните стандарти NAI, с които можете да се запознаете на https://www.networkadvertising.org. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на http://www.aboutcookies.org.

 

Уебсайтът използва следните видове бисквитки:

  1. Строго необходими “бисквитки”, които правят работата на Уебсайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на Уебсайта. Настоящият Уебсайт не може да работи правилно без такива “бисквитки” и те се активират автоматично (т.е. преди да сте натиснали бутона „Разбрах“).
  2. Функционални „бисквитки” които дават възможност на сайта да запомня информация, която променя начина, по който Уебсайтът се държи или изглежда, като например езиковите Ви предпочитания, да гледате видео и др. С отказа си от тези “бисквитки” е възможно да нямате достъп до пълната информация в Уебсайта.
  3. Бисквитки от трети страни: Facebook, LinkedIn, Youtube и други инструменти на трети страни могат да поставят „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвяне на статистики за достъпа. Наличието, броят и статусът на „бисквитките“ може да зависи от начина, по който използвате съответните платформи преди или по време на посещението Ви на Уебсайта. Трябва да се уверите каква е политиката на съответния уебсайт относно „бисквитките“ за социалните мрежи.

 

Предоставяне на съгласие

С кликване върху бутона „Разбрах“ в банера на „бисквитките“ или с продължаването напред в Уебсайта, без да променяте настройките на браузъра си, вие се съгласявате с употребата ни на бисквитки. Вие приемате използването на всички „бисквитки“.

 

Контролиране и/или изтриване на „бисквитки“

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитки“, когато пожелаете – за повече информация вижте www.allaboutcookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите браузъра да ги блокира. Ако направите това, обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате Уебсайта, а освен това е възможно някои услуги и функционалности да не работят.

 

За връзка

Информация относно Администратора на лични данни: ФОНДАЦИЯ „ИЗТОЧЕН АКСЕЛЕРАТОР“ с ЕИК 206227494, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Селиоулу” № 48, представлявано от Галин Петров Димитров, е-мейл адрес: info@eastaccelerator.com, телефон: 0897058846 / 0888922262.